-Δημοσιογράφος: Καλησπέρ...

-Βρυκόλακας: Αααρ!!!

-Δημοσιογράφος: Οοοχιι!

                                    R.I.P 

                       Δημοσιογραφος 19..-2010

Αναρτήθηκε από LowInertia

1 comment so far

Add Your Comment
  1. gravatar

    axoauxxauouoxxaoxouxaouxaouaxouxxa τα σπαει ρε!

Your Comment